Beeldcoaching is een krachtige en doelmatige werkwijze om het handelen van leerkracht, pedagogisch medewerker of mantelzorger te verbeteren. De beeldcoach maakt filmopnamen van hun praktijksituaties, die vervolgens in een vertrouwde en veilige omgeving besproken worden.  Door samen te reflecteren op de beelden worden kracht en kwaliteit van het handelen duidelijk, daarna de mogelijke alternatieven voor minder krachtige acties.

Als opleider van beeldcoaches heb ik jarenlange expertise opgebouwd en kan ik veel beweging en ontwikkeling in jouw organisatie in gang zetten.

Wat kan ik voor jouw organisatie betekenen?

Opleidingen op maat

Ik verzorg opleidingen beeldcoaching voor diverse doelgroepen. Deze opleidingen worden zoveel mogelijk toegesneden op de behoeften van de cursisten en de organisatie waar beeldcoaching ingezet wordt.

Eerst wordt geleerd te filmen op vraagstelling, daarna leren we coachende gesprekken te voeren. Coachen met behulp van beeld is een specifieke werkwijze, die oefening vereist. De cursist filmt de eigen gesprekken en toont deze tijdens de bijeenkomsten. Veel tijd in de opleiding gebruik ik om feedback te geven op de gevoerde gesprekken.
In een positieve en hartelijke sfeer kan veel geleerd worden!

Andere cursussen

Branche-erkende Scholing voor (Beeld)Coaching en Pedagogiek 0-13 jaar. In deze opleiding draait het om verwerven van pedagogische kennis en coachvaardigheden. Na succesvol afsluiten van de opleiding kan de cursist als pedagogisch beleidsmedewerker en coach aan de slag!

Voor gecertificeerde beeldcoaches, SVIB’ers en VHT’ers bied ik als aanvulling op hun repertoire de mogelijkheid zich te bekwamen in het voeren van gesprekken met kinderen waarbij je gebruik maakt van beeld.

Pedagogisch en didactisch coachen is een breed inzetbare methode waarbij door het gebruik van een zender met microfoon en een ontvanger met hoofdtelefoon afgesproken woorden en zinnen in het oor van de coachee gefluisterd worden.

Individuele Begeleiding

Begeleiding op individueel niveau kan liggen op het gebied van implementatie van een bepaalde schoolbrede werkwijze (PBS), op didactisch of pedagogisch gebied, zoals bij het omgaan met probleemgedrag van een of meerdere leerlingen. Ook bij het lesgeven aan een lastige groep is een ‘sparringpartner’ altijd prettig. De camera kan veel in beeld brengen van het gewenste en te veranderen gedrag.

Een andere mogelijkheid is individuele begeleiding op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt de inzet van de camera in overleg bekeken.

Ben je geïnteresseerd in een opleiding of heb je een vraag?

© Copyright - Jouw Focus in Beeld | Design by Marjolein van Koelen