Warning: Creating default object from empty value in /www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28 Jouw Focus in Beeld – De opleiding tot beeldcoach

Beeldcoaching is een krachtige en doelmatige werkwijze om het handelen van leerkracht, pedagogisch medewerker of mantelzorger te versterken of te verbeteren. De filmopnamen van hun praktijksituaties worden in een vertrouwde en veilige omgeving besproken. Door samen te reflecteren op de beelden worden kracht en kwaliteit van het handelen duidelijk, daarna de mogelijke alternatieven voor minder krachtige acties.

Als opleider van beeldcoaches heb ik jarenlange expertise opgebouwd en kan ik veel beweging en ontwikkeling in jouw organisatie in gang zetten.

Wat kan ik voor jouw organisatie betekenen?

De opleiding ‘beeldcoach op maat’.

Ik verzorg opleidingen tot beeldcoach voor diverse doelgroepen. Deze opleidingen worden zoveel mogelijk toegesneden op de behoeften van de cursisten en de organisatie/context  waar beeldcoaching ingezet wordt.

Eerst wordt geleerd te filmen op vraagstelling, daarna leren we coachende gesprekken te voeren. Coachen met behulp van beeld is een specifieke werkwijze, die oefening vereist. De cursist filmt de eigen gesprekken en toont deze tijdens de bijeenkomsten. Veel tijd in de opleiding gebruik ik om feedback te geven op de gevoerde gesprekken.
In een positieve en hartelijke sfeer kan veel geleerd worden!

Ander aanbod

Branche-erkende Scholing voor (Beeld)Coaching en Pedagogiek 0-13 jaar. In deze opleiding draait het om verwerven van pedagogische kennis en coachvaardigheden. Na succesvol afsluiten van de opleiding kan de cursist als pedagogisch beleidsmedewerker en coach aan de slag!

En dan nu de didactiek…als de basis klopt…. Voor pedagogisch medewerkers bied ik een interactieve workshop waarbij ze als aanvulling op hun pedagogische repertoire didactische mogelijkheden verwerven om kinderen te begeleiden.

Een snoepcursus waar je niet dik van wordt.  Een korte training beeldcoach. In deze beknopte training leer je beelden maken, analyseren (micro-analyse) en van daaruit de basisprincipes van coachen op gedragsverandering

De camera kan veel in beeld brengen van het gewenste en te veranderen gedrag.

Ander aanbod

Worden zij-instromers en starters de reddende engelen van je team?

Voor besturen en scholen die zij-instromers en starters in dienst hebben.

Voor zij-instromers wordt een wettelijk vereiste tripartiete overeenkomst gesloten en een gezamenlijk plan opgesteld dat beschrijft hoe de competenties verworven worden, de coaching vorm krijgt en hoe ‘het beste’ boven gehaald kan worden uit de zij-instromer. De vorm van de coaching is verschillend, co-teaching, coachen met het oortje, de inzet van de camera of een gesprek over de mogelijkheden de competenties te verwerven. Steeds blijft het van belang dat de zij-instromer de regie heeft over het eigen leertraject,  ook gelet op de leeftijd en ervaring van veel zij-instromers.

Voor starters in het onderwijs is het van belang dat ze ‘zacht landen’ en de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. Bij de begeleiding moet er aandacht zijn voor de te ontwikkelen deelcompetenties en de ervaren werkdruk om te voorkomen dat ze verloren gaan voor het onderwijs.

 

Ben je geïnteresseerd in een opleiding of heb je een vraag?

© Copyright - Jouw Focus in Beeld | Design by Marjolein van Koelen