Warning: Creating default object from empty value in /www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28 Mijn achtergrond – Jouw Focus in Beeld
Diny Langendijk

Diploma leraar basisonderwijs
MO-A pedagogiek
MO-B pedagogiek
Doctoraal onderwijskunde/(ortho)pedagogiek.
Registratie als GZ-psycholoog (niet praktiserend)
Certificaat pedagogisch en didactisch coachen

Video interactiebegeleider

Ambassador Kids’Skills/Mission possible

Hoofdopleider beeldcoaches voor onderwijs jeugd gezin welzijn en zorg

Opleider van opleiders

Geregistreerd als beeldbegeleider bij het LBBO
(Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs)

Hoofdopleider van het ‘Collectief Beeldcoaching’

Hoofdopleider stichting “Via Beelden Coachen”

Lesgeven en caochen zit in mijn bloed

Passie!

Na de opleiding aan de P.A. (pedagogische academie) houd ik me vanaf 1979 met veel plezier praktisch en theoretisch bezig met de verbetering van de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in situaties waarin kinderen en volwassenen leren. Eerst als leerkracht basis- en kleuteronderwijs, waarbij mijn voorliefde lag bij het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Na het behalen van het doctoraal onderwijskunde/orthopedagogiek werkte ik als GZ-psychologe bij de schoolbegeleidingsdiensten OABD Oost Veluwe en Iselinge, de huidige IJsselgroep. Team- en individuele begeleiding, coaching van leerkrachten en/of onderzoek van kinderen waren dagelijkse werkzaamheden. Ook verzorgde ik lessen Nederlands voor Somalische asielzoekers en nascholing  voor de opleiding tot remedial teacher/intern begeleider. Vanaf 1994 werk ik bij Saxion Hogescholen als docente. Eerst voor de lessen onderwijskunde en (ortho)pedagogiek binnen de pabo, daarna binnen de posthbo-opleiding kleuterspecialist en binnen de minor ‘coachen van gedragsproblemen’.  Al jarenlang verzorg ik de opleiding ‘basiskwalificatie didactische bekwaamheid’ voor startende HBO-docenten. Zij leren hun pedagogische en didactische vaardigheden inzetten om goede lessen te kunnen geven. Daarnaast geef ik veel interne trainingen coachvaardigheden en ben ik momenteel coördinator van het assessmentcenter voor zij-instromers. Binnen  ‘Jouw focus in beeld’ verzorg ik opleiding, training en coaching. zie daartoe de pagina ‘opleidingen en ander aanbod’ van deze website.

Lesgeven en coachen zit in mijn bloed!

Opleider van beeldcoaches

In 2007 volgde ik de opleiding ‘video-interactiebegeleiding’, later bekend als beeldcoaching. Vanaf dat moment begeleidde ik leerkrachten basisonderwijs/collega-docenten en studenten met behulp van de camera. Ook in mijn eigen lessen/opleidingen kreeg beeld een grotere plek dan ooit.

Verder bekwaamde ik mij in de techniek van het synchroon coachen, leren on the spot. Daarna werd ik lid van het Collectief Beeldcoaching en de Stichting Via Beelden Coachen en daarmee opleider van beeldcoaches.

Ik heb vele onderwijsbevoegdheden en ben daardoor gekwalificeerd als hoofdopleider binnen de opleidingen tot gecertificeerd beeldcoach en de branche-erkende scholing voor pedagogiek en (beeld)coaching van 0-13 jaar.

Kijken in de spiegel

Naast werken is sport mijn grootste hobby. Ook daar beweging en dialoog. Als danseres en karateka ontdekte ik dat kijken in de spiegel verrassend veel toont van de innerlijke mens. De dialoog daarover verdiept en geeft een invulling aan het getoonde.

Bij de cursussen zelfverdediging die ik gaf voor jonge meisjes/vrouwen bleek ‘kijken in de spiegel’ eerst confronterend, daarna  leerzaam. Het is dus niet verwonderlijk dat ik de kracht van beeld inzet om processen bij anderen op gang te brengen en te houden.

© Copyright - Jouw Focus in Beeld | Design by Marjolein van Koelen