Kosten en tijdsinvestering

– De opleiding kost per jaar €1850,- en duurt twee jaar.

– Kosten voor de certificering van deel 2 en 3 €100,-  per certificering.

– Daarbij komen nog de kosten van de aanschaf van de apparatuur. Advies daarover krijg je in de eerste bijeenkomst.

– Kosten voor de aanschaf van de literatuur.

– Data, tijdstippen en cursuslocatie worden in overleg vastgesteld naar de wensen van de deelnemers.

Certificering

certificering

Deelnemers die niveau 3 met goed gevolg hebben afgesloten ontvangen na afloop het Certificaat Beeldcoaching, erkend door het Opleiderscollectief Beeldcoaching (voor onderwijs) of de Stichting Via Beelden Coachen (voor Jeugd, gezin, welzijn en zorg) en de Beroepsvereniging LBBO.

Bovendien is het certificaat erkend voor het Register Leraar.

Contact

Heb je interesse in de opleiding Beeldcoaching of wil je meer te weten komen? Neem dan gerust contact op.

envelop diny@jouwfocusinbeeld.com
0629377851 06 29377851

Beeldcoaching is bruikbaar voor vele doelgroepen

Beeldcoaching is een krachtige en doelmatige werkwijze om het onderwijs te verbeteren. De laatste tien jaar heeft deze werkwijze algemeen ingang gevonden. Steeds meer is het streven om op iedere school een opgeleide beeldcoach te hebben. De methodiek is breed toepasbaar en ontwikkelt zich voortdurend. Dat levert verrassende toepassingen op. Nieuw is bijvoorbeeld dat kinderen steeds meer zelf gaan filmen en dat de techniek het coachen ‘on the spot’, met behulp van een zender en ontvanger, mogelijk maakt. Beeldcoaching is bruikbaar voor vele doelgroepen.  Ook buiten de onderwijskaders, in de bejaardenzorg, mantelzorg, hulpverlening aan ouders worden beelden steeds meer ingezet.

De opleiding Beeldcoaching wordt aangeboden voor verschillende doelgroepen, te weten:

Opleiding Beeldcoaching voor Onderwijs

De methodiek van beeldcoaching wordt toegespitst op bruikbaarheid voor alle varianten van onderwijs. Van kleutergroepen tot en met HBO en/of wetenschappelijk onderwijs. In de opleiding gaan we uit van principes van de positieve en motivatiepsychologie (we gaan uit van wat er al is in plaats van wat er ontbreekt) en uitgangspunten van oplossingsgericht werken. We zoeken naar mogelijkheden om beweging en verandering te realiseren. Belangrijk voor die verandering is de dialoog over het beeld.

Opleiding Beeldcoaching voor Kindercentra

De methodiek van beeldcoaching wordt toegespitst op bruikbaarheid voor integrale kindercentra, kinderopvang, peuterspeelzalen. In de opleiding gaan we uit van principes van de positieve en motivatiepsychologie (we gaan uit van wat er al is in plaats van wat er ontbreekt) en uitgangspunten van oplossingsgericht werken. We zoeken naar mogelijkheden om beweging en verandering te realiseren. Belangrijk voor die verandering is de dialoog over het beeld.

Opleiding Beeldcoaching voor andere doelgroepen

Ook voor de doelgroepen ouders, kinderen, mantelzorgers, docenten en medewerkers in de ouderenzorg en de (geestelijke) gezondheidszorg kan coachen met beeld de kwaliteit van het handelen verhogen. De opleiding heeft specifieke accenten gericht op deze doelgroepen. Door het filmen op specifieke (hulp)vragen wordt het handelen nauwkeurig vastgelegd en kan daardoor versterkt of verbeterd worden.

Studieprogramma

De opleiding Beeldcoaching kent drie delen:

In het basisdeel van de opleiding wordt er geoefend met het filmen van situaties, om te zorgen dat deze bruikbaar zijn voor de analyse op interactie. Met behulp van het begrippenkader van beeldcoaching kijken we heel precies en op de seconde naar beelden. We letten op de wijze waarop de communicatie verloopt en of er voldoende oogcontact wordt gemaakt.

In deze eerste periode van 5 bijeenkomsten  worden de opnamen alleen in de opleidingsbijeenkomsten besproken. Wanneer filmen en analyseren natuurlijk verlopen worden de beelden besproken in de praktijk.

We zijn dan in het tweede en belangrijkste deel van de opleiding: filmen aan de hand van een vraag, beeldselecties maken en die bespreken, in het gesprek goed reageren op reacties en ontwikkelpunten naar voren halen. Alle gesprekken worden opgenomen om zelf van te leren. De bewustwording overeigen wijze van communicatie en lichaamstaal wordt hierdoor versterkt, met als doel de ander in beweging te brengen. Theoretische verdieping dient hierbij als achtergrond voor het handelen. Tijdens de opleiding stelt de cursist een ‘leesportfolio’ samen.

Dit tweede deel van de opleiding heeft 12 bijeenkomsten. Voor de laatste bijeenkomst wordt een  montage van een geslaagd traject gemaakt en gepresenteerd.

In het laatste deel van 5 bijeenkomsten zijn er meerdere begeleidingstrajecten in gang gezet. Een daarvan is het ‘meervoudig coachen’: het bespreken van beeld met meerdere betrokkenen. Hier zien we samenhang in theorie en praktijk, wordt een activerende gespreksvaardigheid gebruikt en vieren we resultaten. Dan wordt het tijd om te certificeren!

© Copyright - Jouw Focus in Beeld | Design by Marjolein van Koelen