Kosten en tijdsinvestering

– De opleiding kost €875.-

– Daarbij komen nog de kosten van de aanschaf van de apparatuur. Advies daarover krijg je in de eerste bijeenkomst.

– Data, tijdstippen en cursuslocatie worden in overleg vastgesteld.

Contact

Heb je interesse in dit opleidingstraject of heb je een vraag? Neem dan gerust contact op.

envelop diny@jouwfocusinbeeld.com
0629377851 06 29377851

De combinatie van ’Leren on the spot’ en reflectie is een krachtig middel

Tijdens het geven van instructie benoemt  Lieke geen relatie tussen de leerstof en de leefwereld van de kinderen. Na een theoretische verdieping over het belang van deze relatie, wil ze deze verbinding gaan leggen. De coach fluistert: ‘Verbinding leggen’ in het oor van Lieke.

Tijdens de vergadering geeft de directeur die de vergadering leidt altijd meteen feedback aan haar collega’s op de effectiviteit van de vergadering. Na het inlezen op de mogelijkheden van  feedback geven, wil ze meer inbreng van de collega’s. De coach fluistert: ’Feedback-lus’ in haar oor.

Bovenstaande voorbeelden zijn zeer directe manieren van coachen waarbij de leerkracht meteen handelt in reactie op de interventie van de coach. De coach denkt en observeert en geeft à la minute passende feedback, een taak die ervaring vereist. Videobeelden spelen bij deze manier van coachen een belangrijke rol: de les wordt gefilmd en achteraf besproken aan de hand van de beelden. Coachen is inzetbaar op diverse gebieden, waaronder de leerlingbegeleiding of een vergadering. Uit ervaring blijkt dat ook ouders hier heel enthousiast over zijn, omdat ze dan ‘zien’ hoe hun kind in die omstandigheden reageert.

Pedagogisch en Didactisch coachen

Ik geef handvatten voor het begeleiden van processen. Bij het verwerven van andere/effectievere gedragspatronen is de combinatie van ‘leren on the spot’ en reflectie een krachtig middel.

De methode die gehanteerd wordt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het geven van specifieke feedback, de principes van positieve psychologie (we gaan uit van wat er al is in plaats van wat er ontbreekt) en kernreflectie.  Als richtlijn hanteren we een wetenschappelijk gevalideerd en betrouwbaar observatie-instrument als kijkkader.

De techniek die gebruikt wordt is een zender/ontvanger waaraan een oorclip bevestigd is. De coach fluistert tevoren afgesproken aanwijzingen in het oor en de coachee kan deze (korte) aanwijzingen in daden omzetten.

Studieprogramma

De cursus bestaat uit 6 plenaire bijeenkomsten verdeeld over 1 schooljaar. Na elke bijeenkomst wordt de opgedane kennis en ervaring in de praktijk gebracht. In de laatste bijeenkomst wordt een korte, inspirerende impressie gegeven van een uitgevoerd traject.

Na afloop volgt een individueel feedbackgesprek van een half uur over de wijze waarop het pedagogisch en didactisch coachen uitgevoerd is en ontvang de cursist een bewijs van deelname.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar als je, als gecertificeerd Beeldcoach of SVIB’er, in de praktijk  leerprocessen (van leerlingen, collega’s, teams) begeleidt met behulp van video-opnamen.

© Copyright - Jouw Focus in Beeld | Design by Marjolein van Koelen